user 2160923 960 720

หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญี 

นพ.วิทยา   ธราธรพิสุทธิกุล

ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5  กลุ่มที่ 3 ปีการศึกษา 2561  วิชาวิสัญญีวิทยา
เวลา 16.00-24.00 น.  
                   
11-ก.ค.-61 นศพ. จิฬา  ธนเจริญพิพัฒน์   12-ก.ค.-61 นศพ. นวรัตน์  วัฒน์ชรานนท์  
  นศพ. ชานน  วังประเสริฐกุล     นศพ. วนิดา  เลาห์เรณู  
  พ. วนิดา       พ. ศรีสุดา    
                   
13-ก.ค.-61 นศพ. วีรยุทธ  จันทร์เขียว   16-ก.ค.-61 นศพ. อรรวี  คำภีรธัมโม  
  นศพ. ศุภณัฐ  วิโนทัย     นศพ. จิฬา  ธนเจริญพิพัฒน์  
  พ. ชมพูณิก       พ. เผด็จ    
                   
17-ก.ค.-61 นศพ. ชานน  วังประเสริฐกุล   18-ก.ค.-61 นศพ. วนิดา  เลาห์เรณู  
  นศพ. นวรัตน์  วัฒน์ชรานนท์     นศพ. วีรยุทธ  จันทร์เขียว  
  พ. เผด็จ       พ. ศรีสุดา    
                   
19-ก.ค.-61 นศพ. ศุภณัฐ  วิโนทัย   20-ก.ค.-61 นศพ. จิฬา  ธนเจริญพิพัฒน์  
  นศพ. อรรวี  คำภีรธัมโม     นศพ. นวรัตน์  วัฒน์ชรานนท์  
  พ. วนิดา       พ. สุนทรีรัตน์    
                   
23-ก.ค.-61 นศพ. ชานน  วังประเสริฐกุล   24-ก.ค.-61 นศพ. วีรยุทธ  จันทร์เขียว  
  พ. เผด็จ       พ. ศรีสุดา    
                   
25-ก.ค.-61 นศพ. ศุภณัฐ  วิโนทัย   26-ก.ค.-61 นศพ. วนิดา  เลาห์เรณู  
  พ. วนิดา       นศพ. อรรวี  คำภีรธัมโม  
            พ. สุนทรีรัตน์    
                   
telephone outlined tool
 

เบอร์โทรติดต่อ 056-219888 ต่อ 1701

 
 
 
 
© 2018 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

Please publish modules in offcanvas position.