user 2160923 960 720

หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญี 

นพ.วิทยา   ธราธรพิสุทธิกุล

รายชื่อผู้ส่งรายงาน ปี 5 กลุ่ม 2 (ศูนย์นครศรีธรรมราช)  ปีการศึกษา 2560  ส่งรายงานวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่อง GA + อาจารย์ที่ปรึกษา            
  พ.ธานินทร์ นศพ. ณัชพล เด่นไพบูลย์          
  พ.เผด็จ นศพ. วรทอธิ  มุตติกุล          
  พ.กมลทิพย์ นศพ. เตชน์  จริตงาม          
  พ.วนิดา นศพ. สุเพ็ญศรี  ปานชี          
  พ.อันทิกา นศพ. อัญชิษฐา  ศรนุวัตร์          
  พ.สุนทรีรัตน์ นศพ. เกศกนก  สุวรรณวัชรกูล          
  พ.ชมพูณิก นศพ. กิรติกา  ลิกขะไชย          
  พ.วิทยา นศพ. สิตางศุ์  หวานเหลือ          
  พ.ธานินทร์ นศพ. สุมิตร  ไชยสวัสดิ์          
  พ.เผด็จ นศพ. โศภิษฐา  นิธิกรกุล          
                 
เรื่อง RA  + อาจารย์ที่ปรึกษา            
  พ.กมลทิพย์ นศพ. ณัชพล เด่นไพบูลย์          
  พ.วนิดา นศพ. วรทอธิ  มุตติกุล          
  พ.อันทิกา นศพ. เตชน์  จริตงาม          
  พ.สุนทรีรัตน์ นศพ. สุเพ็ญศรี  ปานชี          
  พ.ชมพูณิก นศพ. อัญชิษฐา  ศรนุวัตร์          
  พ.วิทยา นศพ. เกศกนก  สุวรรณวัชรกูล          
  พ.ธานินทร์ นศพ. กิรติกา  ลิกขะไชย          
  พ.เผด็จ นศพ. สิตางศุ์  หวานเหลือ          
  พ.กมลทิพย์ นศพ. สุมิตร  ไชยสวัสดิ์          
  พ.วนิดา นศพ. โศภิษฐา  นิธิกรกุล          
จัด Conference  วันที่  7 กุมภาพันธ์  2561   เวลา  13.00 น.  อาจารย์สุนทรีรัตน์ อินทร์น้อย      
                 
telephone outlined tool
 

เบอร์โทรติดต่อ 056-219888 ต่อ 1701

 
 
 
 
© 2018 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

Please publish modules in offcanvas position.