user 2160923 960 720

หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญี 

นพ.วิทยา   ธราธรพิสุทธิกุล

  รายชื่อผู้ส่งรายงาน ปี 5 กลุ่ม 4  ปีการศึกษา 2561 ส่งรายงานวันที่ 10 กันยายน 2561
เรื่อง GA + อาจารย์ที่ปรึกษา          
  พ.วนิดา นศพ. จินต์จุฑา  ธีระรังสิกุล        
  พ.อันทิกา นศพ. ฉัตรระวี  สมีเพ็ชร์        
  พ.สุนทรีรัตน์ นศพ. พิพัฒน์  ร่มโพธิ์        
  พ.ชมพูณิก นศพ. สิทธิชัย  ตะกูลนิลศาสตร์        
  พ.ศรีสุดา นศพ. สิรวิชญ์  เสถียรพัฒนากูล        
  พ.วิทยา นศพ. สุชาดา  วัฒนพลอย        
  พ.ธานินทร์ นศพ. อนุธิดา  ด้วงสั้น        
               
เรื่อง RA  + อาจารย์ที่ปรึกษา          
  พ.เผด็จ นศพ. จินต์จุฑา  ธีระรังสิกุล        
  พ.กมลทิพย์ นศพ. ฉัตรระวี  สมีเพ็ชร์        
  พ.วนิดา นศพ. พิพัฒน์  ร่มโพธิ์        
  พ.อันทิกา นศพ. สิทธิชัย  ตะกูลนิลศาสตร์        
  พ.สุนทรีรัตน์ นศพ. สิรวิชญ์  เสถียรพัฒนากูล        
  พ.ชมพูณิก นศพ. สุชาดา  วัฒนพลอย        
  พ.ศรีสุดา นศพ. อนุธิดา  ด้วงสั้น        
               
จัด Conference  วันที่  5 กันยายน 2561   เวลา  13.00 น.  อาจารย์ศรีสุดา  ไล้ทองคำ      
telephone outlined tool
 

เบอร์โทรติดต่อ 056-219888 ต่อ 1701

 
 
 
 
© 2018 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

Please publish modules in offcanvas position.