user 2160923 960 720

หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญี 

นพ.วิทยา   ธราธรพิสุทธิกุล

  รายชื่อผู้ส่งรายงาน ปี 5 กลุ่ม 1 (ศูนย์นครศรีธรรมราช)  ปีการศึกษา 2561 ส่งรายงานวันที่ 7 มกราคม 2561
เรื่อง GA + อาจารย์ที่ปรึกษา              
  พ.วิทยา นศพ. จินตพร  หีบเพ็ชร            
  พ.ธานินทร์ นศพ. ปานชนก คุ้มชาววัง            
  พ.เผด็จ นศพ. วิทัศน์ พิพยวงศ์            
  พ.กมลทิพย์ นศพ. จุฑามณี ปานอ่อน            
  พ.วนิดา นศพ. พิมพ์ชนก วตะภรณ์            
  พ.อันทิกา นศพ. กัญญาภัค สิงห์ดำ            
  พ.สุนทรีรัตน์ นศพ. เอื้ออังกูร ณ สุวรรณ            
  พ.ศรีสุดา นศพ. สุทธิกิต พิกุลผล            
  พ.ชมพูณิก นศพ. ชยาภา แคนยุกต์            
  พ.วิทยา นศพ. ณัฐชา ศักดิ์สมานพันธ์            
                   
เรื่อง RA  + อาจารย์ที่ปรึกษา              
  พ.ธานินทร์ นศพ. ณัฐชา ศักดิ์สมานพันธ์            
  พ.เผด็จ นศพ. ชยาภา แคนยุกต์            
  พ.กมลทิพย์ นศพ. สุทธิกิต พิกุลผล            
  พ.วนิดา นศพ. เอื้ออังกูร ณ สุวรรณ            
  พ.อันทิกา นศพ. พิมพ์ชนก วตะภรณ์            
  พ.สุนทรีรัตน์ นศพ. กัญญาภัค สิงห์ดำ            
  พ.ศรีสุดา นศพ. จุฑามณี ปานอ่อน            
  พ.ชมพูณิก นศพ. วิทัศน์ พิพยวงศ์            
  พ.วิทยา นศพ. ปานชนก คุ้มชาววัง            
  พ.ธานินทร์ นศพ. จินตพร  หีบเพ็ชร            
จัด Conference  วันที่  4 มกราคม 2562   เวลา  13.00 น.  อาจารย์วนิดา โล้วพฤกษ์มณี          
telephone outlined tool
 

เบอร์โทรติดต่อ 056-219888 ต่อ 1701

 
 
 
 
© 2018 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

Please publish modules in offcanvas position.